יום ראשון, 6 במרץ 2016

אנשי לח"י עונים: איך תפס לח"י את מקומו בהיסטוריה של העם היהודי ואת השפעתו על בני העם בתפוצות?

מלכה בנטוב: בהיסטוריה תתפוס לח"י את מקומה כגוף הראשון שנלחם בשלטון הבריטי באשר הוא היה שלטון זר בארץ לא לו ולכן הכרזנו עליו מלחמה על מנת לגרשו מהארץ. לא לחמנו בחוקיו או גזרותיו, עצם היותו שלטון זר הצדיק את מלחמתנו.
הייתי רוצה, ואני מקווה שכך אמנם יהיה, שזכר חברינו שהקריבו את חייהם ונתנו את היקר להם ביותר- יישמר לדורות.
באשר לבני העם בתפוצות וההשפעה שלנו עליו – הלוואי והיתה השפעה כזו שהייתה מתבטאת קודם כל בעלייתם ארצה ובנכונותם לחיות כאן יחד איתנו את חייהם. אך קשה לראות היום את המוני היהודים עוזבים את "סיר הבשר" על מנת להצטרף אלינו כאן. ואלה שבאים- רובם באים מתוך מצוקה והאידיאל הציוני רחוק מהם מרחק רב.   

חיים בן ישראל: הלח"י נתפס בתפוצות כמעשה ניסים, כמו שהחשמונאים נתפסים בעינינו היום. דווקא עקב היותו הזעיר בכמותו בהשוואה למחתרות האחרות. דווקא משום שפעל בחוסר משאבים, דווקא משום שנתפס בתודעה ככנופיה בוזזנית. אבל במטרה המקדשת את האמצעים. בביקורים שאנו מקיימים בחו"ל אנו משוחחים על כך בחוגים יהודיים, ומשנה לשנה גוברת המודעות לפעולת המחתרת. אך יש המשווים גם את מעשה הנקם והזוועה והרצח של כל "הפלנגות" הערביות כביכול למלחמת חירות, ועל זה יש להילחם!

אליעזר בן עמי: הלח"י לא תפש את מקומו בהיסטוריה כפי שצריך היה לתפוש עקב תעמולת המוסדות שמיעטו והקטינו את פעולותיו. בתפוצות ייתכן שהשפעתו היתה מרובה יותר כי שם שופרות ההסברה "מטעם" היו פחות דומיננטיים והשיפוט היה יותר אובייקטיבי.

 דוד שומרון:
א. ראינו את עצמנו כחוד החנית של מלחמת השחרור העברית. היינו כאותו כדור שלג שהלך ותפח כשהצטרפו אליו האצ"ל וההגנה. לח"י היה המאיץ שגרם לתהליך שהביא בסופו של דבר ליציאתם של הבריטים מהארץ. הייחודיות של לח"י היא בכך שהוא היה הראשון שהכריז על השלטון הבריטי כשלטון זר, כובש שיש לסלקו מארצנו, וזאת, שעה שכל האחרים האמינו שאפשר לשנות את יחס השלטון הבריטי בלונדון כלפי הציונות. יאיר אמר: לא בלונדון, את השלטון יש להחליף בירושלים בשלטון עברי.
ב. פעלנו גם בחו"ל בהסברה ובגיוס נוער ורבים הצטרפו אלינו באירופה  ובארה"ב. פעולה זו נקטעה עם קום המדינה.
ג. לקראת הכרזת המדינה קיבל מרכז לח"י שלוש החלטות לגבי העתיד:
1. במדינת ישראל לח"י מתפרקת וחבריה מתגייסים לצה"ל.
2. בירושלים (שאינה כלולה במדינה) ממשיכים להילחם עד לצירופה למדינה.
3. בגולה לח"י ימשיך בפעולת הסברה וארגון בקרב יהודים לשחרור המולדת כולה.