יום רביעי, 19 בנובמבר 2014

אנשי לח"י עונים: מהו החותם שהטביע לח"י על התרבות הישראלית היום? האם יש המשך לפועלם?

 חיים בן ישראל:
החותם שהטביעו המחתרות ולח"י בתוכם הוא המוכנות לכל פעולה, ההתנדבות לעשייה, ההקרבה, הראיה בכל פעולה- עבודת קודש. לצערי היום תכונות אלו נדירות מאוד ורק קומץ של אנשים נחנו בהם.

אליעזר בן עמי:
החותם שלח"י הטביע על התרבות הישראלית אינו מורגש ואינו נלמד. אין המשך לפועלם ואת אשר לימדו – השכיחו, העלימו וגימדו ככל הניתן. רק את השלילה או הטעויות הבליטו ועליהם ריכזו את שופרות התעמולה והתקשורת.   

מלכה בנטוב:
קשה לי להתייחס לחותם המיוחד שהטביע הלח"י, ולא חס וחלילה שאינני מודעת לייחוד שלנו בעבר- אבל כיום נעשה בחלק מסיסמאות האמת שלנו בעבר שימוש לרעה שאני סולדת ממנו, וזה שהדברים נשתבשו במידה רבה ודאי שאינו באשמתנו, כוונתי לא אשמתנו כחברי לח"י לשעבר.

צבי פרנק:
היסוד האידיאולוגי הייחודי של לח"י שמיקד את הבעיה הלאומית היהודית בצורך בראש ובראשונה, לפתור את בעיית האדנות והריבונות על ארץ ישראל, והחתירה הבלתי נלאית במלחמה להבטיח את אותה ריבונות- הם אשר היו, להערכתי, ביסוד מפעל "גוש אמונים", בזמנו ובתפישת "ההתנחלות" כיום.

דוד שומרון:
היום רבים כבר יודעים שהבריטים יצאו מהארץ בגלל מלחמת המחתרות. לצערנו לא מלמדים בבתי הספר את ההיסטוריה בת זמננו והיום כבר יש סילופים רבים של ההיסטוריה הזאת.