יום ראשון, 22 בינואר 2012

מקראה בנושא "יאיר" ופעולות לח"י

לאחרונה מגיעים למוזיאון סטודנטים ותלמידים רבים הכותבים עבודות בנושאים "יאיר" ו"לח"י". צוות המוזיאון בשיתוף עם 'הצוות הדידקטי' הכין מקראה בה תוכלו להיעזר.
בהצלחה!

http://www.mod.gov.il/pages/heritage/pdfs/Museonim_Lechi_Mikraa.pdf