יום שלישי, 27 בספטמבר 2011

ברכות לשנה החדשה

שנה חדשה היא הזדמנות לאחל למשפחתנו, לחברנו ולעצמנו שיתגשמו כל משאלות ליבנו, חלומותינו ותקוותינו.

שנה חדשה היא גם הזדמנות להיזכר במשאלות הלב, התקוות והחלומות של היישוב היהודי בארץ ישראל בתקופה שלפני קום המדינה, ובמיוחד באלה של חברי מחתרת לח"י.

רחל ברגר רכזת ההנצחה של עמותת לח"י חיפשה בספריית לח"י ברכות לשנה טובה שנכתבו על ידי חברי המחתרת. להלן כמה איחולים מעניינים ברוח התקופה:
הברכה הראשונה - כתובה בסט הספרים: תולדות לוחמי חרות ישראל שכתב נחמיה בן תור, בכרך השלישי המתאר את המאורעות בשנת 1946.
באותה שנה פרסם ה"מעש" של ראש השנה תש"ז מאמר ראשי בכותרת "לשנה טובה תלחמו". הייתה זו ברכת שנה טובה לכל לוחמי החרות בארץ.
"לאחינו שבויי הגולה ולאחים שבויי מלחמה בציון; לאחים במחנות אירופה ובמחנות קפריסין;לאחים בבתי-הכלא במולדת ובמחנות גירוש באריתריאה – שולחים לוחמי חרות ישראל את ברכת השנה המתחדשת:
לשנה טובה תגאלו !
לאחים שמחוץ לחומות-הכלא, מחוץ לגדרות –התיל, כה נשא דברנו:
אחים – שבעי – גלות וצמאי גאולה:
לשנה טובה תלחמו !
לשנה טובה לא תכתבו, לשנה טובה לא תחתמו – אם לא תלחמו.
הם (בלונדון) כותבים וחותמים את גזר דיננו למוות. הם כותבים וחותמים את גזר דיננו למכלאות.
הם כותבים וחותמים לנו את קצנו.
על כן נקרא אל אחים בכל אתר ואתר:
לא תכתבו לחיים ולא תחתמו לחרות – אם לא תלחמו לאלתר !
לשנה טובה תלחמו !"

הברכה השנייה: כתובה בספר "בכל מאודם" שכתב חיים אפלבוים. הספר נכתב מבית הסוהר.
"אלימלך", חיים אפלבוים, בן 21, אחד מבין 23 אסירים ואסירות אשר השתתפו בפעולת בתי המלאכה במפרץ חיפה ונלכדו ע"י הבריטים, כותב לאשתו "שרה", בת ה- 20, חנה ערמוני, מכתב לקראת ראש השנה תש"ז, אחרי שפסק דין מוות שהוטל עליהם הומר למאסר עולם והם יצאו מצינוק התלייה.
"אלימלך" כתב:"הורי ספרו לי כי תבואי לבקרני בחג. מה רוצה אני לראותך. אולם יש למצוא סידור, שיאשר את בואך מבלי לעורר חשד. אולי היה רצוי כי ההורים יבקרוני לפני הצהרים, ויוכחו לדעת אם ישנם "בודקים",ובמקרה שיהיה בסדר – יחזרו אתך אחה"צ. בחג יכולים לבקר כמה אנשים שרוצים – פעמיים ביום.
ו"אלימלך" ברך לשנה החדשה:
" תהא השנה הבאה עלינו – שנת חילוץ עצמות. שנת כתישת אויב.
שחרור המולדת – וגאולת האומה. תהא השנה הזו שנת פגישתנו במרחב – והקמת ביתנו".

הברכה השלישית: מופיעה בכתבי לח"י.
בעיתון לח"י – החזית, גיליון י"ג, ערב ראש השנה תש"ה. במחתרת בציון.
"החזית" שולחת מעמקי המחתרת העברית בציון את ברכת "לשנה טובה" לכל היהודים בעולם, ל כ ל היהודים כמות שהם ובאשר הם. ואם חוטאים הם, ואם שוגים הם – ברוכים יהיו לנו כולם, כ ו ל ם לשנה הבאה עלינו.
כי לכולם חלק בעולם הבא ובימות המשיח, כי למען כולם אנו יושבים פה באפלת מרתפים בציון. למען שחרור כולם משיעבוד מלכויות זרות ולמען כינוס כולם במלכות ירושלים החדשה.
כי אהבנו אתכם מאוד, יהודים, כמות שהנכם ובאשר הנכם.
לשנה טובה לכם, יהודים בארצות-הטבח, שנותרו בחיים. ברוך יהיה רצונכם לחיות, ברוך כוחכם לחיות.
לשנה טובה לכל עברי במולדת; לכל עברי, שלבו וביתו נפתחו לפנינו ברעדה ואהבה. ולכל עברי, שלבו לא גילה לפיו, כי קרובים אנו לו, כי אחים אנו לו, כי חיילים אנו לו, שלו, בשבילו.
"לשנה טובה" גם לכם, חברים לעט, עורכים ועיתונאים עברים. לא נחליף את מרתפנו האפל בחדרכם המרווח, כל עוד אין רווחה לאומה במולדת.
לכל היהודים, הרחוקים והקרובים – הרחוקים במקום והרחוקים בדעה, הקרובים במקום והקרובים בדעה – אנו אומרים : שתהייה לכם שנה טובה. שנת שכל טוב ושנת לב טוב.

66 שנה אחרי, כשאנחנו עם עצמאי בארצו, אני מאחלים למדינת ישראל שנת שלום, שגשוג והצלחה.
שתהיה תשע"ב פורייה ומוצלחת לכולנו!
.
*את הברכות השלמות תוכלו לקרוא בספרים העומדים למכירה בעמותת לח"י. להזמנות: 03-6837681