מקראה בנושא "יאיר" ופעולות לח"י

לאחרונה מגיעים למוזיאון סטודנטים ותלמידים רבים הכותבים עבודות בנושאים "יאיר" ו"לח"י". צוות המוזיאון בשיתוף עם 'הצוות הדידקטי' הכין מקראה בה תוכלו להיעזר.
בהצלחה!

http://www.mod.gov.il/pages/heritage/pdfs/Museonim_Lechi_Mikraa.pdf

תגובות