רשומות

הבריחה מהכלא המרכזי בירושלים – מתוך הספר מחתרות במאסר