רשומות

הצעה לשיעור בכיתה - בנושא מחתרות

הרקע להקמת מחתרת לח"י