רשומות

שירת יאיר- מדוע השתנה כתב ידו של אברהם שטרן?