רשומות

ניסיון הפריצה של לח"י לעיר העתיקה בירושלים