רשומות

מטעני נפץ לפי צו האופנה - הגרב המחליקה והמעיל המתפוצץ.