רשומות

חודש הגמלאי - כניסה חינם למוזיאון

הלילה לפני 68 שנים: בריחתם של יצחק שמיר ואליהו גלעדי ממחנה המעצר במזרע.