רשומות

דב הבלונדיני

הזמנה להדלקת נרות חנוכה במוזיאון

חידת המפה

10 דקות מהמוזיאון...

מה אתם יודעים על אברהם שטרן - 'יאיר'?

לגעת בעבר - המוזיאון ההיסטורי בבית השמור

סיפורה של שכונת פלורנטין

ספר חדש לאליעזר בן עמי: עדות נדירה – רישומים מהכלא הבריטי בירושלים

היום לפני 66 שנים: ההתנקשות בקצין תומס וילקין

חודש הגמלאי - כניסה חינם למוזיאון

הלילה לפני 68 שנים: בריחתם של יצחק שמיר ואליהו גלעדי ממחנה המעצר במזרע.

ליל האווירונים

כי האדם עץ השדה

איך מגיעים למוזיאון לח"י

נעלמו עקבותיו...

מעבדות לחירות – בריחות במחתרת לח"י

הצעה לשיעור בכיתה - בנושא מחתרות

הרקע להקמת מחתרת לח"י