רשומות

השפעה והשראה – ברית הבריונים

אנשי לחי"י עונים: האם יש מקום להשוואה בין ארגוני המחתרת היהודיים שפעלו בארץ לפני קום המדינה, לבין ארגוני המחתרת הפלשתיניים הפועלים כיום?

ברכת שנה טובה מכלא עכו

אנשי לח"י עונים: בראייה לאחור, מה היו המשגים הגדולים בפעילות לח"י?

מפגש מפתיע במוזיאון לח"י

אנשי לח"י עונים:מה הם הדברים העיקריים שראוי למחנכים ללמוד וללמד ממורשת המחתרות? האם יש דברים שמוטב לשכוח?

החזון שלא מומש - תכנית ה- 40.000

אנשי לח"י עונים: מי הם גיבורי התרבות המרכזיים של לח"י?

73 שנים לרצח 'יאיר'

אנשי לח"י עונים: איך ראה לח"י את המחתרות האחרות?