רשומות

האם "יאיר" ניסה לברוח כשנתפס על ידי הבריטים?