רשומות

יום הזיכרון ויום עצמאות ה65 למדינת ישראל

חידון עולי הגרדום

גנה סימן טוב לחם בלח"י, הצטרף לחטיבה 8 וזכה באות גיבור ישראל. ערב יום הזיכרון הוא הזדמנות להרכין ראש לזכרו ולספר את סיפורו.