רשומות

בריחתו של אנשל שפילמן מבית הכלא המרכזי בירושלים