רשומות

היום לפני 66 שנים: ההתנקשות בקצין תומס וילקין